Gå till din medarbetarenkät

För att komma till medarbetarenkäten skriver du följande i webbläsarfönstret: medarbetarenkat.se/dittföretagsnamn (utan åäö)

Behöver du hjälp – kontakta support